KonchokLing_CL12-3654

The kshatriya teacher Dringishugcan sitting on a cloud = V52
[rgal] rigs rigs pa'i gnas lnga mkhas II naṃ mkha'i lha dang tshe tsom bral || sprin gyi shugs ca[n] zhes bya ba'i || bla ma de la phyag 'tshal lo ||

Photo info

Popular tags

Album Tree

Random image

View more information