KonchokLing_CL12-3659

Damarupa dancing with a damaru in hand = V54 (Dasiripa)
rgyud sde [b]zhi'i rgongs pa mkhas II dbang [bzhi rdzo]gs nas mkha' la gshegs I| dha ma ru pa zhes bya ba'i || bla ma de la phyag 'tshal lo ||

Photo info

Popular tags

Album Tree

Random image

View more information