KonchokLing_CL12-3673

Karnapa holding a skull-cup and a flower = V61
rgyal po dman pa'i spyod pa mdzad || rigs ngan [ma] dang dngos grub rnyes || kar na pa zhes bya ba'i || bla ma de la phyag 'tshal lo ||

Photo info

Popular tags

Album Tree

Random image

View more information