KonchokLing_CL12-3620

The boot maker Kumaripa holding a skull-cup and touching the earth = V46
lham 'khan rigs la ska[l ba]r ldan || [dur] khrod [gnas] su [dngos] grub rnyes || ku ma ri pa zhes bya ba'i || bla ma de la phyag 'tshal lo ||

Photo info

Popular tags

Album Tree

Random image

View more information