Photo detail

Copyright J. Poncar Resolution Unit Inch
X Resolution 240 dots per ResolutionUnit Y Resolution 240 dots per ResolutionUnit
Compression Jpeg Compression Keywords Prajnaparamita Sadaprarudita
Caption They then worshipped the Bodhisattva Dharmodgata ...